برچسب: ضدموشك

کروتال

کروتال Crotale موشک سطح‏‌به‏‌هوا (ضدموشک) نزدیک‏‌برد نامگذارى رسمی: R440 سازنده: فرانسه توضیح: شروع مرحله طراحى از ۱۹۶۴، قابل‏‌پرتاب از روى زمین یا ناو مشخصات فنی پیشرانه: راکت سوخت جامد طول:…