برچسب: ضدکشتی

سیلک‌ورم (کرم ابریشم)

سیلک‌ورم (کرم ابریشم) Silkworm موشک سطح‏‌به‏‌سطح (ضدکشتى) نامگذارى رسمی: HY-1 نامگذاری ناتو: CSSC-2 (کرم ابریشم) همخانواده: CSS-N-2 (ساف‌لوور) ‌، HY-2, HY-3, HY-4 سازنده: جمهوری خلق چین توضیح: توسعه‌یافته از موشک…