برچسب: محلى

دی.اچ.سی.-۶

دی.اچ.سی.-۶ ۱۹۶۵ DHC-6 هواپیماى محلى زودپرواز نامگذارى نظامى امریکایی: یو.وى.-۱۸ شهرت: توین آتِر سازنده: دهاویلند (کانادا) با وجود موفقیت دى.اچ.سى.-۳ (آتر)، که سومین محصول شرکت دهاویلند بعد از پایان جنگ…