برچسب: منطقه ای

ساب ۳۴۰

ساب ۳۴۰ ۱۹۸۳ SAAB 340 هواپیماى ترابرى منطقه‏‌اى نامگذارى نظامى سوئدی: Tp 100/100B سازنده: ساب- اسکانیا (سوئد) کابین خلبان ساب ۳۴۰ ای. در ژانویه ۱۹۸۳ ساب- اسکانیا و شرکت امریکایى…