برچسب: هواپيما

ساپ‌ویت استراتر

  ساپ‌ویت ½ ۱ استراتر ۱۹۱۶  Sopwith 1½ Struter هواپیماى جنگنده دوباله دوسرنشینه سازنده: ساپ‌ویت (انگلستان) ویژگی: یکى از پراستفاده‏‌ترین جنگنده‏‌ها تا قبل از جنگ دوم جهانى در حدود سال…

دی.اچ.۴

  دی.اچ.۴ ۱۹۱۶ D.H.4 هواپیماى بمب‏‌افکن دوسرنشینه روزپرواز سازنده: دهاویلند (انگلستان) دى.اچ.۴ شاخص‌ترین بمب‏‌افکن جنگ جهانى اول در قابلیت اجراى مانورهاى شدید بود. این هواپیما با دى.اچ.ماسکوئیتو، به کار رفته در…

ویکرز ویمی

  ویکرز ویمی ۱۹۱۹ Vickers Vimy هواپیماى بمب‏‌افکن دوموتوره سازنده: ویکرز (انگلستان) اگر چه براى اولین بار یک فروند قایق پرنده امریکایى کرتیس ان.سى.-۴ به خلبانى ستوان رید به‏‌طور غیرمستقیم از…

یونکرس اف.۱۳

  یونکرس اف.۱۳ ۱۹۱۹ Junkers F13 هواپیماى ترابرى چهارسرنشینه سازنده: یونکرس (آلمان) ویژگی: اولین هواپیماى ترابرى تمام فلزى اولین هواپیماى تماماً فلزى در خدمات تجارى، نمونه تغییریافته‏‌اى از هواپیماى تهاجمى تک‏‌باله…

دهاویلند موث

  موث ۱۹۲۵ Moth هواپیماى سبک دوسرنشینه نام‌گذاری رسمی سازنده: دی.اچ.۶۰ همخانواده: سیروس موث، جنت موث، گیپسی موث، موث میجر، تایگر موث، پوس موث سازنده: دهاویلند (انگلستان) هرچند پس از آرمیس‌تیس (ساپ‏‌ویت…