لوگو

اطلاعات ناوگان

(بروزرسانی ۱۳۹۸/۵/۱۳)

ناوگان

آخرین وضعیت سال اولین پرواز کد ثبتی شماره سریال نوع موتور هواپیما نوع هواپیما شماره
۱۹۹۱ EP-GAS ۲۰۲۲۴ PW 125B Fokker50 ۱
۱۹۹۱ EP-NFT ۲۰۲۲۰ PW 125B Fokker50 ۲
۱۹۹۱ EP-OIL ۲۰۲۲۲ PW 125B Fokker50 ۳
۱۹۹۳ EP-PET ۲۰۲۸۳ PW 125B Fokker50 ۴
۱۹۹۱ EP-NFK ۲۰۲۳۵ PW 125B Fokker50 ۵
۱۹۹۴ EP-AWZ ۱۱۴۹۷ TAY650-15 Fokker100 ۶
۱۹۹۴ EP-OPI ۱۱۵۰۹ TAY650-15 Fokker100 ۷
۱۹۹۴ EP-MIS ۱۱۵۰۳ TAY650-15 Fokker100 ۸
۱۹۹۵ EP-SUS ۱۱۴۸۷ TAY650-15 Fokker100 ۹

منابع:

http://tayyareh.blogfa.com/

http://fleet.myaviation.ir/

By

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *